°     °   °   ° ° ° ° ° ° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ° ° ° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ° ° ° ° ° °   °   °     °


°°°

♡emotionally slutty♡
°

Hi, I'm Effy.

T&S, Youtube, TV Shows.


°